พระลักษมณ์

พระลักษมณ์ คือ พญาอนันตนาคราช ที่ประทับของพระนารายณ์มาเกิด มีกายสีทอง พระลักษมณ์ เป็นพระโอรสของท้าวทศรถ และ นางสมุทรเทวี มีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ พระสัตรุตพระลักษมณ์มีความจงรักภักดีต่อพระรามมาก เมื่อพระรามต้องออกเดินป่าถึง 14 ปีพระลักษมณ์ก็ได้ติดตามไปด้วย และยังช่วยออกรบ กับกองทัพ ของกรุงลงกา อย่างกล้าหาญ หลายครั้งหลายหน

ย้อนกลับ:)