ตัวละครยักษ์

*ทศกัณฐ์

*นนทก

*พิเภก

*กุมภกรรณ

*นางสุพรรณมัจฉา

*นางสำมนักขา

ย้อนกลับ:)