ข้อมูลอ้างอิง..

http://th.wikipedia.org/wiki/รามเกียรติ์

http://www.thaigoodview.com/node/ 18665