สุพรรณมัจฉา

สุพรรณมัจฉา เป็นลูกของทศกัณฑ์กับนางปลา รูปร่างท่อนบนของนางจึงเป็นมนุษย์ ส่วนท่อนล่างเป็นปลา    เมื่อพระรามสั่งหนุมานให้พาบริวารลิงขนหินมาถมสมุทร เพื่อทำถนนข้ามไปกรุงลงกา ทศกัณฑ์ก็สั่งให้นางสุพรรณมัจฉาและพวกปลาทั้งหลาย ช่วยกันขนหินไปทิ้ง หนุมานมีความสงสัยดำน้ำลงไปดูจึงพบนางสุพรรณมัจฉา ทั้งสองมีความรักต่อกัน นางจึงยอมเป็นภรรยาของหนุมาน ต่อมานางสุพรรณมัจฉาตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายชื่อมัจฉานุ
ลักษณะและสี
นางสุพรรณมัจฉามีลำตัวเป็นสีขาวหรือสีนวล กายท่อนบนเป็นนางมนุษย์ กายท่อนล่างเป็นปลา สวมมงกุฎนางอยู่บนศีรษะ
นางสุพรรณมัจฉาเป็นสาวงามนางหนึ่งที่มีผู้ทัดเทียมได้ไม่มากนัก

ย้อนกลับ:)